Princip for mobiltelefoner

0.–3. klasse

Eleverne må ikke medbringe mobiltelefon i skolen. Hvis der er et særligt behov, skal der laves en nærmere aftale med kerneteamet.

4.–7. klasse

På Halgård Skole har vi bevist brug af mobiltelefoner. Afsættet er, at man ikke har telefonen på sig, men at den kan anvendes, hvis de voksne vurderer det.

Hvis eleverne medbringe mobiltelefon skal den afleveres i et mobilhotel ved skoledagens start. Den udleveres igen ved skoledagens slutning. Hvis der er behov for opkald, skal der på forhånd laves en aftale med kerneteamet.

Skolen underviser i digital dannelse og i brug af mobiltelefoner. Den digitale dannelse er også et tema på forældremøder.

Skolebestyrelsen 2020