Voldspolitik for medarbejdere 

Formål

Man skal ikke være udsat for vold eller trusler om vold ved at gå på arbejde. Derfor vil vi behandle vold eller trusler om vold ved nedenstående procedure. Formålet er også at skabe gennemsigtighed, ensartethed og tryghed i forhold til handlingerne

Definition af vold

Enhver form for fysisk eller psykiske overgreb mod en medarbejder er vold. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, chikane eller verbale trusler. Fysisk overgreb mod en medarbejder er fysisk vold.

Forebyggelse af vold

Alle skolens pædagogiske indsatser ses som voldsforebyggende. Hvis der er optrapning til en episode, træder nedenstående i værk

 • Hvis personer optræder truende, skal man prøve at undgå konflikt og så vidt mulig undgå fysisk kontakt. Man bør ligeledes forsøge at skaffe hjælp fra kollegaer. Kontakt kontoret.
 • Hvis man oplever en kollega i en konflikt, der kan udvikle sig voldeligt, skal man tilbyde sin hjælp
 • Er man alene, skal man passe særligt godt på sig selv og undgå optrapning af konflikten og prøve at komme væk. Efterfølgende kontaktes ledelsen. Ved fravær af ledelsen kontaktes AMR og/eller TR

I tilfælde af trusler om vold eller voldsepisoder (både fysisk og psykisk)

Medarbejderen skal have mulighed for at tale med parter, som vedkommende ønsker at tale med. Det kan være ledelsen, TR, AMR, kollegaer, coach eller i særlige tilfælde psykolog

Efter episoden er der en række muligheder for den berørte medarbejder:

 1. Fritagelse for arbejde resten af dagen
 2. Fortsætte arbejde
 3. Fortsætte arbejde med hjælp

Efterfølgende analyseres hændelsen af både ledelse og sikkerhedsgruppen med henblik på forslag til foranstaltninger, der kan forebygge gentagelser og nedsætte risikoen for nye voldsepisoder
Elevens kerneteam skal orienteres

Registrering

 • Alle trusler om vold eller tilfælde af vold anmeldes som en arbejdsskade. Det gøres sammen med arbejdsmiljørepræsentanten
 • Alle trusler om vold eller tilfælde af vold kan politianmeldes i forhold til loven om offerskadeerstatning. Hvis der ikke politianmeldes, skal der laves et notat, der beskriver årsagen til, at det ikke er politianmeldt
 • Der skal laves et notat til elevens sag. Den berørte medarbejder skal beskrive episoden.

Voldsudøveren

 • Voldelige elevers skoledag slutter hurtigst muligt. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelsen om fremme af ro og orden i folkeskolen, der beskriver en række mulige konsekvenser, som ledelsen kan vælge af håndhæve
 • Konsekvenser ved voldelige voksne vurderes i den konkrete situation.

I øvrigt

I tilfælde af ledelsens fravær, er de tillidsvalgte ansvarlige for at handle. Ledelsen skal dog orienteres hurtigst muligt.

keyboard_arrow_up