Meningsfuld brug af skærm 

Meningsfuld brug af skærm i skolen refererer til en pædagogisk tilgang, hvor digitale skærme og teknologi anvendes på en måde, der fremmer læring, engagement og kreativitet blandt eleverne.


Den digitale udvikling er blevet en større del af vores hverdag. I skolen er der stigende brug af digitale læremidler og teknologi. På Halgård Skole har vi gjort os vigtige overvejelser i forhold til, hvor meget teknologien skal fylde i hverdagen – ude i klasselokalerne. Vi vil gerne udnytte de muligheder, der er i teknologien, samtidig med vi skaber en skoledag med læring, trivsel og fællesskab. Vi ønsker, der skal være en god balance mellem digital og analog undervisning.


Digitale ressourcer som f.eks. computere, tablets, mobiltelefoner og interaktive tavler kan integreres på en relevant og afbalanceret måde. Eleverne fra 0.-3. klasse har ikke mobiler med i skole. 4-7. klasse afleverer mobiler i mobilhotel ved skolestart. I pauser er der ingen brug af skærm. Se i øvrigt skolens principper for mobiltelefoner/smartwatches. https://halgaardskole.holstebro.dk/om-os/principper/mobiltelefon-smartwatch
 

0.-3. klasses computere opbevares på skolen. De anvendes, når det er relevant. 4.-7. klasse har deres computere med hjemme. Når computerne ikke anvendes i undervisningen, opfordres eleverne til at lukke dem. Se i øvrigt skolens principper for digital dannelse og uddannelse. https://halgaardskole.holstebro.dk/Files/Images/halgaard-skole/Digital-dannelse-og-uddannelse-paa-Halgaard-Skole.pdf


Halgård Skoles medarbejdere fremhæver nedenstående som undervisningselementer, hvor brug af skærm kan give mening i undervisningen.


Faglighed – tilegnelse af viden:
• Læringsportaler
• Opdateret viden
• Skriftlig fremstilling (redigering, oplæsning, layout, deling,
genrebevidsthed)
• Litteraturarbejde
• Musik og sang
• Videoproduktion
• Grammatik
• Indsamling til f.eks. faktabog


Arbejdsredskab – kendskab og træning i IT-redskaber:
• Wordmat, Geogebra, Excel
• Word
• Publisher
• Makerspace
• Videoredigering
• Visualisering af stof
• Skoletube
• AppWriter
• Træning af fagopgaver
• Ordbøger


Struktur / didaktik:
• Højde for forskellige arbejdsmetoder
• Mundtlighed i sprog
• Bearbejde stof på andre måder


Motivation – inspiration:
• Ved børn med koncentrationsvanskeligheder
• Lydbog
• Kreative produkter
• Variation


Differentiering – hjælp til ordblinde og elever med særlige behov:
• højtlæsning / lyttelæsning af fagligt materiale
• hjælp til tekstproduktion
• niveaudelt undervisning
• Nota
• Alternativ til mundtlighed


Tavle – fastholdelse – fælles gennemgang - visualisering:
• Dagens program
• Start på et emne
• Fælles gennemgang


Opmærksomhedspunkter:
• Variation i undervisningen
• Nærvær i fysisk møde
• Bevidst metodevalg
• Analog undervisning er mere end bare skærmfri
• Evaluering
• Spisesituation – hvordan/hvornår