Principper

Principper er udarbejdet af bestyrelsen.

Cykler

Princip for elevers brug af cykler i skoletiden.

Principper for cykler

Digital dannelse og uddannelse på Halgård Skole

Læs mere

 

Fravær fra undervisning ifm eliteidræt og musikskole

Principper for fravær ifm eliteidræt og musikskole.

Kostpolitik

Vores kostpolitik

Lejrskoler, ekskursioner og skolerejser

Principper for lejrskoler, ekskursioner og skolerejser

Mobiltelefon/smartwatch

Principper for mobiltelefon/smartwatch

 

Nye elever

Principper for modtagelse af nye elever​.

Principper nye elever

Skole-hjem-samarbejde

Principper skole-hjem-samarbejde

Udlån af skolens lokaler

Principper udlån af skolens lokaler

Klassedannelse

 

Meningsfuld brug af skærm