Principper for ansættelse

Det er skolebestyrelsens ambition at ansætte de dygtigste medarbejdere til arbejde på Halgård Skole. Følgende ansættelsesudvalg tilstræbes:

Ansættelse af lærere

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:
2 medarbejderrepræsentanter
2 skolebestyrelsesrepræsentanter
Viceskoleleder
Skoleleder

Ansættelse af pædagoger

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:
2 medarbejderrepræsentant
2 skolebestyrelsesrepræsentanter
SFO-leder
Skoleleder

Ansættelse af pædagogmedhjælpere

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af:
1 medarbejderrepræsentant
SFO-leder
Skoleleder

Ansættelse af ledere

Derudover henvises til de kommunale procedure omkring ansættelse af ledere.
Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af skolebestyrelsen.

Øvrige forhold

Ovenstående ansættelsesudvalg er gældende ved både tidsbegrænsede og faste stillinger. Hvis en medarbejder har været ansat i en tidsbegrænset ansættelse og har været til samtale ved ovenstående ansættelsesudvalg, afklarer skoleledelsen i samarbejde med bestyrelsesformanden om medarbejderen kan fastansættes ved en vakant stilling. Ansættelsesudvalget indstiller kandidat til skoleleder, der har ansættelseskompetencen.

Stillingerne opslås online og ansøgerne indkaldes til samtale jf. en procedure, som ansættelsesudvalget beslutter.
 

Skolebestyrelsen dec. 2022