Principper for kostpolitik 

Formålet med kostpolitikken er at belyse skolens rolle i arbejdet med, at børnene har et naturligt forhold til mad.

Hovedansvaret for den sunde kost påhviler børnenes forældre. Der er en sundhedsplejerske tilknyttet skolen. Hun møder børnene nogle få gange i løbet af skoletiden og kan kontaktes i forbindelse med børnenes sundhed.

Eleverne må almindeligvis ikke medbringe slik, sodavand, energidrik og lignende i skolen.

Det aftales på forældremøde, hvordan fødselsdage markeres i klassen.

På skolen er der PALS-belønninger. Belønningerne er som udgangspunkt ikke mad – medmindre, klassen selv laver det i eksempelvis skolekøkkenet.


På skolens klippe-klistredag må eleverne medbringe slik.

På lejrskoler laves en aftale klassevis/årgangsvis.

Skolen henviser til to virksomheder, som leverer på skolen:

· Skolemad.nu

· Skolemaelk.dk

 

Vedtaget i skolebestyrelsen okt. 2022