Kostpolitik for Halgård Skole

Formålet med kostpolitikken er at belyse skolens rolle i arbejdet med, at børnene har et naturligt forhold til mad.

 • Hovedansvaret for den sunde kost påhviler børnenes forældre. Der er en sundhedsplejerske tilknyttet skolen. Hun møder børnene nogle få gange i løbet deres skolegang på Halgård Skole. Hun kan kontaktes i forbindelse med børnenes sundhed.
 • Eleverne må almindeligvis ikke medbringe slik, sodavand og lignende i skolen.
 • Det aftales på forældremøde, hvordan fødselsdage markeres i klassen.
 • På skolen er der PALS-belønninger. Belønningerne er som udgangspunkt ikke mad – med mindre klassen selv laver det i eksempelvis skolekøkkenet.
 • På skolens klippe-klistredag må eleverne medbringe slik.
 • På lejrskoler laves en aftale klassevis/årgangsvis
 • Skolen henviser til to virksomheder, som leverer på skolen:
  • Skolemad.nu
  • Skolemaelk.dk
 • Skolen har en bod, hvor elevrådet sælger supplementer til elevernes madpakker

Vedtaget i skolebestyrelsen d. 25. februar 2019. Opdateret oktober 2020