Klassedannelse

Kriterier for placering af nye elever i eksisterende klasser

 • Elevens ressourcer og kompetencer
 • Opmærksomhedsfelter i de enkelte klasser
 • Antal elever i de enkelte klasser

Kriterier for dannelse af nye klasser:

 • Vi tilstræber en ligelig fordeling i forhold til elevernes ressource og udfordringer.
 • Vi tager særlige hensyn til sociale, sproglige, motoriske og personlige forudsætninger.
 • Der tages hensyn til kønsfordeling. 

Kriterier for sammenlægning af klasser/oprettelser af flere klasser på en årgang:

 • Alle klasser splittes op på nye klasser.
 • De afgående kerneteams laver et forslag til fordeling af klasser på årgangen til ledelsen.
 • Eleverne kan afgive 5 ønsker til klassedannelsen.
 • Kriterier for dannelse af nye klasser tages i betragtning.
 • Ledelsen beslutter den endelige klassefordeling.
 • Klassesammensætningen meldes ud til forældrene skriftligt.

 

Skolebestyrelsen januar 2023