Halgård Skoles historie

Fra årstal, kongerækker og alle danske købstæder lært udenad til EDB, computere og temaundervisning, sådan kunne Halgård Skoles historie måske skrives kort, men historien er mere nuanceret end som så.

I 1888 vandrede de første børn til Halgård skole, træsko var sikkert det almindelige transportmiddel. Meget er sket siden, - busser, privatbiler, racer- og crosscykler, kondisko med luftaffjedring m.v. Men et er stadig det samme,- stedet!

I SønderHalgård boede i 1887 en enke, som hed Anne Marie Jensdatter. Af hende købte sognerådet en trekantet parcel langs Halgårdvej, lige præcis stor nok til, at der kunne opføres et hus, hvor der indrettedes skolestue i den ene ende og en ganske lille lærerbolig i den anden ende. Det “hus” eksisterer ikke i dag. Det er dog blevet brugt som lokale for SFO til 2002. I dag er det nedrevet og sammen med den lidt senere opførte pedelbolig,er det nu parkeringsplads/busholdeplads/plads.

I 1901 blev “huset” med front mod Halgårdvej, -pedelboligen opført.

Helt frem til 1959 var Halgård skole en landsbyordnet skole. Det vil sige en skole med to klasser. “Lille klasse” som omfattede børn fra 1.-3. skoleår og “store klasse” med børn fra 4.-7. skoleår. Enelæreren underviste begge klasser i samtlige fag. Om vinteren gik “store klasse”i skole fire dage om ugen og “lille klasse” to dage,- om sommeren var det omvendt.

Selv om skolens første ca. 70 år således kan beskrives i én slump, skete der adskillige ændringer undervejs. Den helt store omvæltning for Halgård skole kom dog i slutningen af 1950-erne.

Efter sommerferien 1961 tog man en ny skolebygning i brug og lærerstaben udvidedes fra én til tre. Den nye bygning er den nordlige ende af det nuværende kompleks med bl.a. gymnastiksal, nyt kontor blev indrettet (en lille del af det nuværende musiklokale) og flere klasselokaler.

I 1961 boede der 55 familier i Mejdal, i 1962 75 familier, i 1963 90 familier, i 1965 125 familier og i 1970 300 familier, så “den nye skole” var faktisk allerede fra starten for lille. Vinteren 1968-69 kunne anden etape af skolen tages i brug. Nu stod Halgård Skole færdigudbygget som 1-sporet 7-klassesskole, dog uden faglokaler til sløjd og hjemkundskab.

I året 1979 kunne også disse fag tilgodeses, da “den nye ”fløj” stod klar.

I året 2007 fik skolen en tilbygning. Her holder indskolingseleverne samt SFO'en til. Kontoret blev udvidet og flyttet endnu en gang.

Året 2014 -  Skolen er nu en 2-3- & 4 sporet skole med 435 elever. I SFO'en er indskrevet 300 børn. I juniorklubben går 50 børn.

April 2014 er 9 nye flotte klasseværelser klar og april måned 2014 påbegyndes byggeriet af en hal, som stod færdig februar 2015.

Året 2015 er elevtallet 490 – enkelte klasser er nu 4-sporet, og fra enelærer har personalet udviklet sig til 1 skoleleder, 1 viceskoleleder, 33 lærere/børnehaveklasseledere, 1 SFO-leder, 19 pædagoger og medhjælpere,1 pedel og 1 sekretær.

Året 2016 renoveres den ”gamle” del af skolen . Pr. 01.08.16 er elevtallet 535.