Digital dannelse og uddannelse 

Det digitale element fylder mere og har stor betydning for børnenes trivsel, læring og fællesskaber. På Halgård Skole vil vi tage et medansvar for både at danne eleverne digitalt og samtidig uddanne dem til at udnytte de digitale muligheder i deres skoledag og i deres liv.
 

Ved det digitale forstår vi fællesmængden af elevernes adfærd på nettet samt deres brug af computere, tablets og telefoner.

Det digitale kan gøre en stor forskel for børnene, men kan ikke afløse det personlige møde, klassedialogen og nærværet mellem mennesker. Det digitale har således også sine begrænsninger.


Vores målsætning er, at det digitale skal gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, læring og fællesskaber.


Ved digital dannelse forstår vi evnen til at begå sig socialt, lovligt og kritisk i den digitale verden.


Ved digital uddannelse forstår vi digitale kompetencer, der gør, at eleverne kan anvende de digitale muligheder på en måde, der understøtter deres skole- og uddannelsesforløb.


Grundtanker


Vi skelner ikke mellem digitale indfødte[1] og digitale immigranter[2], da voksne har et stort medansvar for, at børn lykkes med det digitale. Børn er i højere grad end voksne vokset op med det digitale, men voksne er eksperter i kommunikation, samarbejde, pædagogik og kildekritik.


Det digitale gør kun en positiv forskel, hvis vi omfavner det. Digital dannelse er eksempelvis ikke kun at slukke for sin telefon, men også at anvende den på en konstruktiv måde.


Det digitale er i løbende udvikling. Derfor er denne publikation dynamisk.

Det kan desuden anbefales at læse Call Me’s publikation til forældre:

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-03/Der%20er%20saa%20meget%20foraeldre%20ikke%20forstaar.._0.pdf
 

[1] Født efter 1984

[2] Født før 1984