Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 24. januar 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Fortsat fokus på indsatser omkring trivsel gennem hele skoleforløbet 
  • Skoleomfattende tænkning af PALS
  • Sygefravær – fokus på fremmøde