Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 28. februar 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Videreudvikling af vejlederrollen inden for dansk og matematik
  • Arbejdsglæde og arbejdstrivsel
  • Deltagelsesmuligheder for alle børn – herunder børn i privilegerede positioner samt bære- og væredygtige rum i skolen