Princip for mobiltelefon/smartwatch

0.–3. klasse

Eleverne må ikke medbringe mobiltelefon/smartwatch i skolen. Hvis der er et særligt behov, skal der laves en nærmere aftale med kerneteamet.

4.–7. klasse

På Halgård Skole har vi bevidst brug af mobiltelefon/smartwatch. Afsættet er, at man ikke har telefon/smartwatch på sig, men at den kan anvendes, hvis de voksne vurderer det.

Hvis eleverne medbringer mobiltelefon/smartwatch skal den afleveres i et mobilhotel ved skoledagens start. Den udleveres igen ved skoledagens slutning. Hvis der er behov for opkald, skal der på forhånd laves en aftale med kerneteamet.

Skolen underviser i digital dannelse og i brug af mobiltelefoner. Den digitale dannelse er også et tema på forældremøder.

Skolebestyrelsen 2021