Principper for mobiltelefoner /smartwatches

Formål:

I samspillet mellem skole, elever og hjemmet ønsker vi at skabe en kultur
omkring mobiltelefoni, hvor alle kan være trygge. Hensigten er, at alle udvikler en bevidsthed om de muligheder og risici, der eksisterer i forbindelse med brug af mobiltelefoner og smartwatches.

0.–3. klasse:

Eleverne må ikke medbringe mobiltelefon i skolen. Hvis der er et særligt behov, skal der laves en nærmere aftale med kerneteamet.

Hvis et barn har et smartwatch, skal dette være låst/off-line i skole- og SFOtid.

Mobil-devices tillades i særlige tilfælde f.eks. PALS-belønning. Klassens kerneteam orienterer hjemmene i disse tilfælde.

4.–7. klasse:

På Halgård Skole har vi bevidst brug af mobiltelefoner/smartwatch. Afsættet er, at man ikke har telefonen på sig, men at den kan anvendes, hvis de voksne i skolen vurderer det.

Hvis eleverne medbringer mobiltelefon, skal den afleveres i mobilhotel ved skoledagens start. Den udleveres igen ved skoledagens slutning og tændes først udenfor skolen. Hvis der er behov for opkald, aftales det med en voksen i skolen. Smartwatch skal ligeledes låses/være off-line, når eleverne træder ind på skolen. Den kan låses op, når man er udenfor skolen igen.

Skolen underviser i digital dannelse og i brug af mobiltelefoner. Den digitale dannelse er også et tema på forældremøder. Se nærmere i principper for digital dannelse.

Forældrenes ansvar:

Forældrene sikrer, at elever i 0.– 3. kl. ikke medbringer mobiltelefon i skolen/sfo. Hvis smartwatch medbringes, er det forældrenes ansvar, at disse er låst i skole- og SFO-tid.

 

 

Skolebestyrelsen okt. 2022