Principper for lejrskoler, ekskursioner og skolerejser

Formål:

Princippet for ophold på lejrskoler, ekskursioner og skolerejser på Halgård Skole, skal sikre, at betingelser og vilkår for afvikling af disse er kendte af såvel lærer som forældre.

Mål:

En klar synliggørelse af ansvars- og rollefordeling samt retningslinjer i forbindelse med afholdelse af lejrskole og ekskursioner samt generel oplysning.

Skolens ansvar:

· Halgård Skole afholder alle udgifter til deltagende ansatte.

Halgård Skole tilstræber et højt informationsniveau ifm lejrskoler, ekskursioner og skolerejser.

Forældrenes ansvar:

· Forældrene sørger for opsparing el.lign. såfremt det ønskes.

At sikre nødvendig information tilgår relevante voksne.

Retningslinjer for ekskursioner:

Ekskursioner er en del af undervisningen på alle klassetrin.
Dele af undervisningen kan organiseres som ekskursioner, der kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen. 
Der kan opkræves 100 kr. pr. dag til forplejning.

Retningslinjer for lejrskoler:

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst en overnatning henlagt til en lokalitet udenfor skolen. 
Der er mødepligt for eleverne. For elever, der ikke deltager i lejrskolen fordi det ikke er muligt for dem, tilrettelægger skolen anden undervisning. 
Der kan opkræves 100 kr. pr. dag til forplejning.

Retningslinjer for skolerejser:

Formålet med skolerejsen er at skabe et supplement af mere samværs- og oplevelsesmæssig karakter til den daglige undervisning. Det indebærer, at formålet med rejsen skal ligge inden for folkeskolelovens formål og rammer uden at være en integreret del af den normale undervisning. Det er frivilligt for eleverne at deltage. 

Den samlede udgift til en skolerejse må maksimalt være 2700 kr. incl. forplejning, men excl. lommepenge. 
 

Skolebestyrelsen okt. 2023.