Princip for elevers brug af cykler i skoletiden

Formål:

 • Princippet for elevers brug af cykler i skoletiden skal sikre, at elever færdes trygt og sikkert i tiden på Halgård Skole, samt at eleverne lærer at færdes på egen hånd i trafikken.

Mål:

 • At elever kan cykle i grupper
 • At Halgård Skole kan deltage i arrangementer uden for skolens område uden at skulle bruge ressourcer på transport
 • At eleverne lærer at færdes sikkert i og omkring Mejdal-Halgård på cykel
 • At eleverne lærer færdselsregler 

 Skolens ansvar:

 • Halgård Skole tilstræber, at orientere i god tid når eleverne skal cykle i skoletiden.
 • Halgård Skole sikrer, at elever til og med 4.klasse aldrig færdes uden ledsagende voksne.
 • Halgård Skole orienterer eleverne om den mest hensigtsmæssige rute, særlig vægtet med hensyn til sikkerhed.
 • Halgård Skole sikrer at eleverne cykler i lærerkoordinerede grupper på 5., 6. og 7. årgang. På 5. årgang cykler der altid en voksen med i sidste gruppe.
 • Halgård Skole sikrer, at eleverne bruger den medbragte cykelhjelm.
 • Efter aftale med læreren kan elever i 5. – 7. årgang cykle hjem efter deres idrætstøj eller computer

 Forældrenes ansvar:

 • Forældrene sikrer, at eleven altid har cykelhjelm og cykellygter med når eleven skal cykle i skoletiden.
 • Forældrene sikrer, at elevens cykel er klargjort når eleven skal cykle i skoletiden.
 • Forældre sørger selv for transport såfremt de vurderer, at deres barn ikke er klar til at begå sig sikkert i trafikken.
   

Opdateret oktober 2020