Principper for elevers brug af cykler i skoletiden

Formål:

Princippet for elevers brug af cykler i skoletiden skal sikre, at elever færdes trygt og sikkert i tiden på Halgård Skole, samt at eleverne lærer at færdes på egen hånd i trafikken.

Mål:

· At elever kan cykle i grupper

· At Halgård Skole kan deltage i arrangementer uden for skolens område uden
      at skulle bruge ressourcer på transport.

· At eleverne lærer at færdes sikkert i og omkring Mejdal-Halgård på cykel.

· At eleverne lærer færdselsregler.

 Skolens ansvar:

· Halgård Skole tilstræber, at orientere i god tid når eleverne skal cykle i skoletiden.

· Halgård Skole sikrer, at elever til og med 4.klasse aldrig færdes uden ledsagende voksne.

· Halgård Skole orienterer eleverne om den mest hensigtsmæssige rute,
      særlig vægtet med hensyn til sikkerhed.

· Halgård Skole sikrer at eleverne cykler i lærerkoordinerede grupper på 5., 6. og
      7. årgang. På 5. årgang cykler der altid en voksen med i sidste gruppe.

· Halgård Skole sikrer, at eleverne bruger den medbragte cykelhjelm.
 

Efter aftale med læreren kan elever i 5. – 7. årgang cykle hjem efter deres idrætstøj eller computer.

Forældrenes ansvar:

· Forældrene sikrer, at eleven altid har cykelhjelm og cykellygter med når
      eleven skal cykle i skoletiden.

· Forældrene sikrer, at elevens cykel er klargjort når eleven skal cykle i
      skoletiden.

Forældre sørger selv for transport såfremt de vurderer, at deres barn ikke er klar til at begå sig sikkert i trafikken.  
 

 

Skolebestyrelsen okt. 2022