Skole

Halgård Skole har værdierne trivsel, læring og fællesskab.

Vi er en PALS-skole, hvilket betyder Positiv Adfærd i Læring og Samspil. Trivselsarbejdet er meget betydningsfuldt for os, og vi har udviklet mange forebyggende tiltag i klasserne. Vi arbejder på højtryk på at skabe fællesskaber for alle børn.

Vi har en tydelig retning omkring trivsel, inklusion og fællesskaber.

På Halgård Skole går der i skoleåret 2023-24 638 elever i 0. - 7. klasse. Gennem de seneste år har vi haft et stigende elevtal.

Omkring hver klasse arbejder lærerne og pædagogerne i kerneteams for at sikre en helhed og professionalisme omkring børnene. Det sikrer også en stor sammenhæng mellem skole og SFO.

 

Fakta og information

Se fakta