Principper for udlån af skolens lokaler

Udlån og leje af skolens lokaler baserer sig på det politiske økonomiudvalgs beslutning d. 26. oktober 2016, hvor det pr. 1. januar 2018 blev besluttet, at:

”Kommunale lokaler ikke udlejes/udlånes til arrangementer der:

  • Ikke følger dansk lovgivning
  • Har kommerciel karakter
  • Har forkyndende eller hvervende karakter
  • Har karakter af private fester.”

På den baggrund beslutter skolebestyrelsen følgende:

Forældre:

Skolens lokaler lånes på hverdage ud til klassearrangementer uden for skolens og SFHs åbningstid. Booking af lokaler sker ved henvendelse til skolens kontor. Nøgle udleveres efter aftale med skolens teknisk serviceleder.

Ved lån af skolens lokaler forventes det, at man følger skolens ordensregler og behandler lokaler og inventar med respekt. Lokalerne efterlades opryddet og i samme stand, som ved modtagelse.

Personale:

Skolens lokaler kan anvendes til personalearrangementer og sociale arrangementer, som har til formål af skabe sammenhold og fællesskab blandt ansatte ved Halgård Skole.
Ydermere udlånes lokalerne af personalet til private fester indtil d. 1. januar 2018.
Ved private fester laves en konkret aftale med skolens kontor.

Foreninger:

Foreninger kan leje offentlige lokale på aktivholstebro.dk. Der henvises til de kommunale regler i den forbindelse.

Skolebestyrelsen d. 26. januar 2017.

 

keyboard_arrow_up