Principper for udlån af skolens lokaler

Udlån og leje af skolens lokaler baserer sig på det politiske økonomiudvalgs beslutning d. 26. oktober 2016, hvor det pr. 1. januar 2018 blev besluttet, at:

”Kommunale lokaler ikke udlejes/udlånes til arrangementer der:

  • Ikke følger dansk lovgivning
  • Har kommerciel karakter
  • Har forkyndende eller hvervende karakter
  • Har karakter af private fester.”

På den baggrund beslutter skolebestyrelsen følgende:

Forældre:

Skolens lokaler lånes på hverdage ud til klassearrangementer uden for skolens og SFO's åbningstid. Booking af lokaler sker ved henvendelse til skolens kontor. Nøgle udleveres efter aftale med skolens teknisk serviceleder.

Ved lån af skolens lokaler forventes det, at man følger skolens ordensregler og behandler lokaler og inventar med respekt. Lokalerne efterlades opryddet og i samme stand, som ved modtagelse.

Foreninger:

Foreninger kan leje offentlige lokale på aktivholstebro.dk. Der henvises til de kommunale regler i den forbindelse.

Skolebestyrelsen, december 2023.