Principper for modtagelse af nye elever på Halgård Skole​

 1. Der afholdes et afklarende møde med forældrene med flg. temaer:
  • Forforståelse af elevens styrker og interesser
  • Forældresamarbejde på Halgård med afsæt i folderen om principper for skole-hjem-samarbejde
  • Skolens værdier og PALS
  • Viser rundt på skolen
  • Skriftlig samtykke om indhentning af information på tidligere skole
  • Opmærksomhed på at få taget god afsked med den aktuelle skole
  • Information om den kommende procedure bl.a. ledelse og kerneteam beslutter klassematch 

   Velkomstfolder og ”Principper for skole-hjem-samarbejde” udleveres til forældrene.
 2. Eleven inviteres med forældrene til en samtale med ledelsen og rundvisning på skolen. Så vidt muligt præsenteres en fra lærerteamet.
 3. Skema og klassebillede udleveres/sendes til eleven
 4. Kerneteamet har ansvaret for modtagelsen:
  • Plads og garderobe er gjort klar
  • SFO-personale sørger for information vedr. "komme-gå-modul"
  • Bøger, undervisningsmaterialer og computer er klar
  • Der laves aftaler om den første dag på Halgård Skole
  • Klassen forberedes godt på den nye kammerat i klassen
  • Mentorer er udpeget og jobbet beskrevet for mentorerne
  • 3 mdr. efter modtagelsen indkalder kerneteamet til et møde med elev/forældre
  • Teamet evaluerer løbende med eleven - fagligt og socialt


5. Kerneteamet kontakter klasseforældrerådet, som tager kontakt til de nye forældre og byder velkommen
 

Opdateret jan. 2023