Udslusning til Tvis

8. klasserne på Tvis Skole dannes ved at blande elever fra Tvis Skole, Nr. Felding Skole og Halgård Skole.

Eleverne på de tre skoler gives mulighed for at udtrykke ønske om klassekammerater til deres nye klasse.

Klasserne sammensættes af klasselærerne i 7. klasserne fra de tre skoler.

Der arrangeres fælles arrangementer for 7. klasserne på de tre skoler i løbet af skoleåret, så der er mulighed for at skabe kontakter før sammensmeltningen.

Der arbejdes i det daglige med at give eleverne i 7. klasserne en god periode som ”de store”.

Skolebestyrelsen
Halgård Skole

Handleplaner

På Halgård Skole arrangeres i samarbejde mellem klasselærer, elever og forældre en klassetur i 7. klasse.

På Halgård Skole gennemføres en ønskerunde, hvor hver elev får mulighed for at afgive ønske om 3-5 kommende klassekammerater. Klasselæreren bestemmer antal. Mindst et ønske skal opfyldes.

Halgård Skoles 7. klasse(r) inviterer 7. klasserne fra Tvis Skole og Nr. Felding Skole til et fælles arrangement en skoledag i løbet af skoleåret.