SFO

I SFO'en på Halgård Skole er det målet, at børnene:

  • indgår i positive og udviklende relationer samt inkluderende fællesskaber på tværs af årgange
  • oplever tryghed, nærvær og anerkendelse
  • indgår i forskelligartede aktiviteter, der skaber grobund for personlig udvikling og dannelse

Derfor arrangerer vi en række aktiviteter hver dag. Børnene kan benytte vores hal, kreative værksteder, udeområdet eller lege selv.

Vi er opdelt i tre afdelinger:
SFO1: børn i 0. – 2. klasse
SFO2: børn i 3. – 4. klasse
Juniorklub: unge i 5. – 7. klasse

Juniorklub

Se beskrivelse

 

Tilmelding til SFO og Juniorklub

Tilmelding og information

Mål- og indholdsbeskrivelse

I samarbejde med bestyrelsen og ansatte er der udarbejdet en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'en.

Læs vores mål- og indholdsbeskrivelse