Principper for fravær fra undervisningen for at deltage i eliteidræt og undervisning i musikskolen

Baggrund

Hvis forældrene ønsker det, kan skolelederen give tilladelse til, "at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening". (folkeskoleloven, § 33, stk. 9), og det skal skolebestyrelsen lave principper for (folkeskoleloven, § 44, stk. 2, nr. 2).

Mulighed for fritagelse

  • Elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå set i lyset af skoledagens længde.
  • Elever der går på musikskolen og undtagelsesvist begynder deres musikundervisning så tidligt, at den falder sammen med skoledagen.

Organiseringen af fritagelse

  • Fritagelse vedrørende idræt på eliteniveau skal ske på tidspunkter, hvor det griber mindst muligt ind i skoledagen. Der laves individuelle aftaler, hvori det drøftes hvordan sammenhængen til klassen og hensynet til elevens faglig og sociale trivsel varetages.
  • Fritagelse vedrørende deltagelse i undervisning på musikskolen kan kun ske i studietimerne. Forældre skal tage ansvar for lektielæsningen.
     

Opdateret oktober 2020