Skole-hjem-samarbejdet

Samarbejdet mellem skole og hjem har en stor betydning for børnenes trivsel, læring og fællesskaber. Det vil vi gerne sætte fokus på samt udvikle det gode samarbejde, som vi allerede har.

Gennem det seneste 1½ år vi arbejdet med principperne for skole-hjem samarbejdet. De kan læses i denne folder.
Intentionen er klar. Vi skal ”spille hinanden gode” og gøre alt, hvad vi kan for at vi hver især kan lykkes med opgaven.

Skole-hjem-samarbejdet