Referat 11. august 2020

Video: Line - på FB og Aula. Afbud: Rasmus, Klaus, elevrådet.

Referat

Henriette blev modtaget på børnenes sidste skoledag. Alle børn var samlet på boldbanen – elevrådsformændene tog imod Henriette og bød velkommen.

I ugen op til ferien fik vi en opsigelse med et meget blandet skema. Samtidig blev der givet midler til ”inkluderende fællesskaber” – derfor har der været slået to stillinger op pr. 1. august. De er nu besat – skemaerne er splittet op.

Medarbejdere

Der er ansat en del nye medarbejdere, som allerede er godt i gang på Halgård.

Anne-Line Skytte Braas (AB)– primært tilknyttet 7.a og 4.a

Sissel Andersen-Tjørnelund (ST)– primært tilknyttet 4.b og 5.b

Mia Støvring Hansen (MH) – primært tilknyttet 4.d og 5.d

Stephan Frost Dalgaard (SD)– primært tilknyttet 4.d og 7.b

Susanne Burgdorf Gregersen (SG)– primært tilknyttet 6.b og 5.c

Malene Iversen (IV)– endnu ikke tiltrådt

Mathilde Hofmann Vagn Ohrt (MV) – primært tilknyttet 5.c og 5.a

Amalie Jodehl (AJ)– vikar for lærer – 2.a

SFO

De tilmeldte kom på de tidspunkter, de var tilmeldt – rigtig dejligt!

I sommerferien måtte forældrene gå ind i garderoben p.g.a. mange fremmede børn i feriepasning. Det gør de ikke mere nu.

Torsdag eller fredag genoptages brug af Tabulextavlerne til eftermiddagsaktiviteterne, så børnene er lettere at finde for personalet.

Børnene er meget selvhjulpne – de har fra start lært at klare sig selv i garderoben m.m.

Mejdalbladet

Deadline den 14. august……forskellige indslag sendes ind. HH er koblet på dropbox, hvor dokumenterne lægges op.

Hvad vil vi arbejde med det kommende skoleår:

Fokuspunkter ….principper…..

Parkering – udvalg nedsat,  (Rasmus, Brian og Line) genoptager arbejdet.

Digital dannelse og uddannelse færdiggøres. Henriette mødes med udvalget og færdigbearbejder arbejdet.

Revision af samtlige principper – overblik over, hvilke principper, der trænger mest til fornyelse…god idé at se alle igennem.

Tilbagemelding fra Henrik Thorup om, at der har været mere ro omkring skolen i ferien.

Forældre i området melder også om mere orden og ro.

Der laves et høringssvar, som beskriver, at vi ikke har yderligere kommentarer til det, der står i selve kvalitetsrapporten. Antallet af timer rettes i dokumentet.

Brian har lavet en plan med datooverblik. Bestyrelsesmedlemmerne er fordelt.

Der laves en fælles powerpoint til brug ved forældremøderne….bl.a. med vægt på midler, givet til arbejdet med inkluderende fællesskaber.

Meget sand på Multibanerne – kan være farligt.

Der er udtrykt ønske om, at der kunne gøres mere for, at det ser lidt pænere ud rundt om skolen.

Kend dit land bliver gennemført i 5. klasse.

9/9, 22/10, 9/11,15/12, 20/1, 25/2, 12/4, 4/5, 9/6

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøder.

Referent: MK