Referat 6. september 2021

Video: Line - på FB og Aula.
Afbud: Anne Mette, Rikke, Tilde (elevråd)

Referat

Præsentation af skolebestyrelse - Julies første møde.

a)Nyt fra skolen

  • Søren Riis Christensen er blevet ansat som pedelmedhjælper i 10 timer om ugen. Det er bl.a. til at varetage vedligehold af udearealer.
  • Tirsdag er der ansættelsessamtaler til barselsvikariat i 3.b. 49 ansøgere, mange kvalificerede – tre til samtale.
  • Fredag og lørdag er vi på pæd. weekend i Laugesens Have. Oplæg om højtbegavede børn. Af den grund er forældrene i SFO opfordret til at hente børnene lidt tidligere på fredag.
  • Vi har fået etableret udstillingsmuligheder i biblioteksområdet og på gangarealer.
  • På fredag holder vi den første fællessamling i næsten to år. Det er en PALS-samling, hvor vi lancerer løsningshjulet i en ny udgave.

Juniorklub starter i dag kl. 17.00 – 20.00. De, der ønsker det, kan spise med for 5,-. Juniorklub er mandag og torsdag.

Skolegårdens indretning (den gamle p-plads) var på dagsorden.

Boden åbner en gang efter efterårsferien.

Mandag den 27. september er der elevrådskursus på det store bibliotek.

Opfølgning på Henriettes møde med teknik og miljø

Møde med Anette Vognbjerg og Jeanette Jørgensen en morgen kl. 7.40 for at iagttage trafikken omkring skolen.

Nu og her:

  • Ved hækken ved pavillonerne laves et bredere felt – det er meget smalt.
  • Vise retning med striber på asfalten.
  • Ved bakken ved A-huset kan der ikke lige nu laves bomme, da det vil give prop oppe på vejen.

På lang sigt:

  • Vejen ledes udenom skolen og rundt om et nyt område overfor skolen.
  • Evt. kan der etableres et fodgængerfelt ved skolen på Halgårdvej. Hvis det etableres, skal skolen sørge for skolepatruljer.

Budgetmaterialet er lagt frem i dag. Det er stadig en nul-løsning på skoleområdet.

Der er budgetteret med en ny daginstitution i Halgård.

HH gennemgår det overordnede budget med de beskrevne ønsker til udvidelser udenfor budgetrammen.

Det er bekymrende, at der ikke er nævnt, at Halgård Skole har kapacitetsproblemer i sommeren 2022. Det skal pointeres i høringssvaret.

Samtidigt ønsker bestyrelsen at understrege, at skolen ikke skal blive en pavillonskole.

HH laver et forslag til høringssvar, som sendes ud til bestyrelsen. Indsigelser sendes til Henriette.

Forslaget præsenteres.

Forslag om at gennemføre valget ved skolefesten.

Skolebestyrelsen skriver et indlæg i Mejdalbladet om valget med billeder. Det nævnes i alle videoer i dette skoleår. Alle medlemmer udbreder budskabet og fortæller vidt og bredt om muligheden for at deltage i en spædende udvikling.

Spørgsmål fra forældre

Fællesarrangementer, hvor forældre deltager. Der har været diskussion ang. hvor meget, det forventes, at forældre deltager.

Kan man invitere bedsteforældre med til juleklippedag?

Skolefoto

Forældrehenvendelse ang. foto. Kan man evt. diskutere, om det skal være muligt at købe enkelte billeder af sit barn i stedet for en hel pakke, som koster mange penge. Der mangler instruktion i, hvordan man udvælger billeder – uden at vælge pakken.

9/9, 22/10, 9/11,15/12, 20/1, 25/2, 12/4, 4/5, 9/6
Punkter til kommende skolebestyrelsesmøder.

Referent: MK