Referat 8. november 2021

Video: Anne Mette, Afbud: Klaus, Louise

Referat

a) Nyt fra skolen /HH, MK

 • Anne-Mette er genvalgt til videoen.
 • ​Henriette giver valgvideoen et skud mere.
 • Der er sendt info til alle hjem i dag ang. Coronasituationen. Tre lærere og en del elever fordelt i fire/fem klasser er smittet. Flere er testet positiv i weekenden – vi er blevet kontaktet både fra kolleger og forældre.
  Skolen må ikke sende en klasse hjem – det kan gøres af styrelsen for patientsikkerhed. 
  Nær-kontakt opfordres til at blive testet og blive hjemme indtil der er besked.
  I videoen opfordres kraftigt til håndvask og at spritte.
 • Line og Rasmus sidder med ved ansættelserne til en fast stilling og et barselsvikariat. Malene Boris har sagt sin stilling op – og har fået ansættelse i Lemvig Kommune tættere på sin bopæl.

b) Nyt fra SFO

 • Komme og gå – de børn, der ikke har morgenmodul i SFO skal ikke krydse sig ind. De krydses ind i klassens tid ved skoleafslutningen.

​c) Elevrådet

 • Der er møde på fredag, hvor udeområdet er på dagsorden. Boden er så småt ved at blive gjort klar til åbning igen.

d) Mejdalbladet

 • Vi er godt repræsenteret i det sidste nummer. Næste deadline er 15. januar 2022.

Præsentation af forslag til trafikregulering omkring skolen – bl.a. personaleparkering, kiss and ride, muligt fodgængerfelt m.m.

Der er indskrevet en ændring i principperne for brug af mobiltelefoner.

Der er en forespørgsel fra elever ang. mulig brug af mobiltelefoner i pauserne. Det tages op senere, hvis ønsket er udbredt.

Ændringerne i princippet er godkendt.

Tid til at spise

Skolen ser på spisepausens længde og struktur for evt. at justere på den tid, der er afsat til spisning. Hvordan kan vi skabe gode overgange med ro til spisning? Kan udepausen evt. reduceres med 5min.

Hvordan forholder vi os til ”underholdning” under spisningen? Evt. på trinmøde/personalemøde…….obs på tilsyn under spisning.

Forespørgsel om en idéudveksling i forhold til arrangementer. 
Man kan evt. lave en åben gruppe, hvor idéer kan udveksles.

Skolebestyrelsen og fremtiden…….hvor vil vi gerne hen med skolen? På mødet den 16. dec. sættes ”fremtiden” på dagsorden. På kort sigt (omkring maj) – og på længere sigt.

Hvordan kan man gøre kælderen mere attraktiv for eleverne der.

På Aula lægges dagsorden lagt ind til hvert møde.

Julefrokost er på Halgård Skole – samme tid og forlænget.

Referent: MK