Referat 11. juni 2020

Video: Anne-Mette.

Referat

Alle børn er nu samlet på skolen. Syv klasser sidder stadig i to lokaler. Der benyttes stadig syv indgange og tre mødetidspunkter.

Hygiejnen er stadig i højsæde – og der er stadig en meter mellem børnene, når de arbejder.

Der er udfordringer med 6. og 7. kl- især i pauserne, hvor det er begrænset, hvad de kan foretage sig.

Afslutning med 7. klasserne er præget af corona – dog gennemføres morgenkaffe den 26. juni på skift med klasserne. Der kan komme en forældre med.

De har også fået lov til at kaste karameller den næstsidste skoledag.

Det bliver særdeles spændende, om der stadig efter sommerferien skal være en meter mellem eleverne. Det er afgørende for brug af faglokaler.

Rengøring på skolen – der er stadig KVIK-assistenter to gange om dagen – ellers almindelig rengøring.

Forældre kommer stadig ikke ind i klasserne – der holdes enkelte møder i kontorområdet.

Flere og flere børn kommer efterhånden i SFO igen. Leger i klassegruppen i SFO’en.

Økonomi: Minna har lavet et budget omkring Corona merudgifter, disse er indsendt til kommunen, skolen bliver kompenseret for nogle af udgifterne.

Svømning i kommende skoleår får tildelt 2 svømmetider. Det betyder, at 45 børn svømmer på samme tid.

Midtvejsmøde aflyst. Der udsendes et skriv omkring nogle af punkterne fra mødet. Det overvejes, om der skal laves videopræsentation – eller med et skriv, hvor temaerne tages op på første forældremøde.

Medarbejdersituationen

Vi har nu ansat fire lærere i faste stillinger og en barselsvikar. De har efterhånden alle været på besøg og er sat i forbindelse med de aktuelle teams.

De øvrige ansatte tager rigtig godt imod alle nye.

Nye kolleger:

Stephan, Anne-Line, Sissel, Susanne, Anita

Susse Søndergård har sidste arbejdsdag på tirsdag den 16. juni – og Knud har afskedsreception den 29. juni – han går på pension.

Jimmi holder ved slutningen af dette skoleår – han har fået job på Lemtorp Skole i Lemvig Kommune. Sanne Aaberg har fået job i Ballerup, Monica skal på barsel, Finja starter uddannelse og har sagt op i SFO.

Kerneteamsene har kontakt til de nyansatte og flere har allerede aftalt møder.

Ledersituationen

Henriette har været på besøg tirsdag formiddag. Hun får modtagelse af alle den 26. juni kl. 12.00 – ude, hvis vejret arter sig. Det vil være fint, hvis en fra skolebestyrelsen deltager den dag. Hun skal være i Tjørring kl. 14.00 igen

Næste skoleår

Fagfordelingen er på plads – og i dag er der lagt skema. Vi når at få et skema før ferien. 
I næste uge afleveres bogbestillinger – og lærerne er i fuld gang med at planlægge næste skoleår.

Unge på skoleområdet i fritiden (SSP-samarbejde)

Som skrevet i Mejdal-bladet, er skolen blevet samlingssted for områdets unge. Vi samarbejder med SSP om tiltag, og tilsynet bliver skærpet. Der tages kontakt til ledelsen og skolebestyrelsen i Tvis omkring udfordringerne og der opfordres til en besked ud til forældrene i overbygningen (MK). – er sket. Der sendes en meddelelse fra SSP-koordinatoren.

Mejdalbladet

Vi var heldige at få alt med denne gang. Vi husker, der er begrænset plads.

Boden er ikke åbnet endnu. 
Retssag den 15. juni, hvor der er rettet krav om erstatning på genetablering af boden.

BMGP er aflyst i år af økonomiske grunde.

48 børn er meldt ud primært SFO2 børn. Flere børn i SFO 1 indmeldes igen efter pause i forbindelse med Corona

Reklame for SFO2 udsendes før ferien.

Morgenmaden er genindført – en voksen fordeler maden.

Omfanget af feriepasning er øget i sommerferien.

Ugeplanen der bliver udsendt er til stor gavn (forældrekommentar)

Forældremøder skal være aftalt inden fredag uge 27. Når MK har listen med datoer klar med datoer sendes den ud til bestyrelsen. Der opfordres til, at årgangen holder møderne samme dag.

Skolebestyrelsesmedlemmerne vil meget gerne høre, hvis kerneteamsene har punkter, de ønsker taget op på forældremøderne.

Første møde efter ferien – Henriettes første møde

Første møde d. 12.august kl. 18 med lidt mad.

Ide: Fællesbillede af hele personalet  - måske et ekstra ved kontoret

Der er spurgt ind til udviklingsarbejdet med elevplaner på skolen, hvor er vi? Arbejdet fortsætter i det kommende skoleår.

Nye medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen i næste skoleår er: Magnus Jacobsen og Sussie Sandfeld.

Stor tak til Mette Lodberg for et meget loyalt og serøst arbejde i skolebestyrelsen de sidste seks år.