Referat 12. oktober 2021

Video: Anne Mette.
Afbud: Louise Hebsgaard, Line Gråkjær, Tilde (elevråd).

Referat

a) Nyt fra skolen /HH, MK

 • Det er noget besværligt at lægge videoref. op på facebook. HH følger op på indstillingerne. Det fungerer, hvis man sender videoen på facebook eller på Messenger.
 • Bestyrelsen er blevet orienteret om en mobbesag og brug af vores antimobbstrategi.
 • Pædagogisk weekend:
  Udbytterig med spændende oplæg om højtbegavede børn. Lørdag var der teambuilding med Ungdomsskolen – en rigtig fin formiddag, hvor alle blev udfordret, grinede og lærte hinanden rigtig godt at kende.
  Ang. højtbegavede børn vil vi fremtidigt indtænke, hvordan vi får brugt de anvisninger og tanker, der blev sat i søen på den pædagogiske weekend.

b) Nyd fra SFO

 • SFO har et økonomisk overskud, som nu bliver brugt til at gøre A-huset attraktivt for børnene. Der bliver indrettet mindre ”rum”, så det bliver godt for både skole og SFO. De mindre rum kan bruges til leg, fordybelse og  gruppearbejde.
 • Der vil også ske en fornyelse af legepladsen. I området vest for bålhytten, hvor børnene nu bygger huler, bliver der opført flere åbne legehuse. De bliver sat ind i kanten af skoven. Der vil også blive indkøbt et par karruseller.
 • Det vil være godt at tænke frem, så vi evt. har en forestilling om, hvad der fremtidigt kunne være godt at investere i, hvis økonomien tillader.
 • Magnus Jakobsen er ansat i en tidsbegrænset stilling indtil sommerferien.
 • Der er blevet sat futter frem i SFO – der skal arbejdes med, hvordan de skal stå, så alle tager dem på, når man går ind. Idé: Stille bakker op, som kan bruges til at stille fodtøjet i.

c) Elevrådet

 • Der har været elevrådskursus, som startede med fælles morgenmad. Der var fokuspunkt på, hvordan man kan gøre legepladsen på den gamle parkeringsplads lidt mere interessant. Der er flertal for at sætte en basketkurv op. Julie viser en skitse over de idéer, der er genereret.

d) Nyt fra Mejdalbladet

 • Intet nyt fra Mejdalbladet.

Dejligt med det fælles materiale. Fint, at det på forhånd var lagt ind i aftenens program – det havde lærerne gjort.

Interesse for valget til skolebestyrelsen. Der blev bl.a. spurgt til, hvor mange repræsentanter, der ikke ønsker genvalg – og dermed hvor mange, der er brug for.

Rasmus laver et indlæg / video omhandlende tidsplan.

Rasmus har søgt om midler til et bordtennisbord – udendørs (fra Mejdalfondet).. Desuden vil der måske også være mulighed for et samarbejde med borgerforeningen og etablering af basketkurve. Det vil sandsynligvis tiltrække flere unge mennesker – hvordan styres det?

Flere børn har smart-watches med helt ned i 1. klasse – hvor der både kan tages billeder og ringes op fra. Hvordan forholder vi os til det?

Vi betragter smart-watches (kan optage/tage billeder/kommunikere med) som en mobiltelefon. Derfor må vi melde ud, at disse ure skal blive hjemme. Principperne er stadig gældende: 0. – 3. kl. har ikke mobiltelefon med – fra 4. kl afleveres i mobilhotellet.

Der orienteres fra kontoret til alle hjem om principperne – og om, at vi betragter urene som en mobiltelefon.

Betragtningerne indskrives i principperne – godkendes på næste skolebestyrelsesmøde.

Hvordan fungerer ”komme og gå” i SFO´en?

Kan skærmene være tændt i SFO 2? Der er tidligere sendt en besked fra Jørgen om, at skærmene ikke er tændt i SFO 2 fra kl. 7.30, da det dannede stor kø – og konsekvensen blev, at børnene ikke var klar til tiden i skolen.

Referent: MK