Referat 27. februar 2020

Afbud: Anne Mette. Video: Line.

Referat

a) Nyt fra skolen

Kort om skoleledersituationen. Fire har været på besøg og fået rundvisning.

Skolefesten er i støbeskeen – byttet om på dagene/årgangene p.g.a. forviklinger med musikken. Der arbejdes videre som sidste år.

Personalesituationen: Vi skal bruge to nye lærere. Det skal være to mellemtrinslærere med fagene: mat, geografi, håndværk/design, biologi, fysik/kemi, idræt.

Senest den 13. marts kan ansøgere fra de skoler med overkapacitet søge om de ledige stillinger. Herefter udpeges ansatte til opsigelse. Processen forventes først færdig i april.

Digitale portaler: Der er lavet en kommunal aftale – forhandlet fordelagtige priser. I den første halvdel af skoleåret har der været adgang for rigtig mange portaler, hvor der nu kun er åben for de portaler, vi har ”købt”. Det har givet anledning til nogen frustration. Vi evaluerer efter nogle måneder.

Nationale test: Der været nogen røre ang. nationale test. Det er nu vedtaget, at de skal revideres – en længerevarende proces.

I år skal de 20 % dårligste lave test + 10 % tilfældige. De sidste 70 % er der frit valg.

Næste år kommer der nogle få ændringer – på elevdelen. Alle skal da lave de nationale test på de angivne årgange.

Byggeboxen: Skolens fag i byggeriets verden – et projekt for 4. – 7. kl. Her i Holstebro er det på den gamle slagterigrund. Det varer fra 10 – 13.30.

Projektet er et åben skole-projekt, hvor idéen er at skabe sammenhæng mellem skole og verden omkring.

b) Nyt fra SFO:

Udvikling af SFO – aften møde 3. marts, idekatalog, skal være med til at skabe dialog og samhørringhed i pædagoggruppen

Fastelavnsfester i både SFO og klubben – stor succes

Forældre har været gode til at melde ind i forhold til ferier – stor ros til forældre

c) Nyt fra elevrådet – herunder skoleboden

Boden bliver reetableret samme sted – hurtigst muligt

Elevrådet henter Peter i trillebør til afskeds ceremonien, giver ham krone på og kører ham i hallen. Det følges med live video. Susse Søndergård har skrevet sang.

d) Forældrehenvendelser

Hygiejne i forhold til vask af hænder efter toiletbesøg og inden madpakker. Vi skal i fællesskab hjælpe hinanden med at påminde børnene om det.

  • Hul i grus parkeringen – et ønske om at få hullet lappet, skaber farlige situationer
  • Børn der cykler i den forkerte side af vejen samt lys på cyklen
  • Synlighed i forbindelse med parkeringsforhold på skolens område
  • Tydelig skiltning og afstribning ønskes – løsninger drøftes

Forslag: der nedsættes en arbejdsgruppe (Brian, Rasmus og Line), som skal drøfte muligheder

Studietid: Forskelligt hvordan den bruges i klasserne,

Eksempler: lektier, klassemøder, Pals, lærer at organiserer lektier sin tid, læsestund

To lærer ordning – det er ikke de samme som bruges hver dag som vikar

Årgangene har ca. de samme antal støttetimer,

Mest støtte fra den yngste ende.

Orientering om proces og indhold.

Forespørgsel fra sidste møde om at kunne hæve forældrebetalingen fra 2000,- til 2200,-

Det blev besluttet at forældrebetalingen hæves til 2200 kr. ved skolerejser.

Ref.: Jørgen Nielsen.