Referat 24. januar 2022

Mødet starter med en præsentation af nyindkøb i A-fællesrummet.

Referat

a) Nyt fra skolen /HH, MK

 • Velkommen til Carsten Madsen - nyt medarbejdermedlem i skolebestyrelsen.
  Præsentation af øvrige medlemmer.
 • Ved næste møde er der valgt endnu et medlem. Sissel er gået på barsel.
 • Ændring af mødedatoer – HH sender alternative datoer ud.
 • Skolefesten er udsat til uge 22. Festerne afholdes den 1. og 2. juni. Datoerne meldes ud snarest.
 • Nyt personale er startet – Sarah Godballe, Sanne Sørensen, Jane Hviid (Sissels barselvikar), Gitte Henriksen pæd medhjælper.
 • Indskrivningen er færdig – 99 elever starter i førskolegruppen pr 1. maj 2022. Vi ved endnu ikke, hvor den ekstra klasse kan være. Møde med skolechefen onsdag.
 • SFO:
  Pæd. stud. er startet i SFO. Ny medhjælper starter 1. feb.
 • Mejdalbladet:
  Det er vigtigt, at der skrives et indlæg til Mejdal Bladet om valget til skolebestyrelsen.

Budget for 2022 gennemgås af HH og JNI. Forslag: sidste års budget medsendes til sammenligning.

Med udgangspunkt i tidsplanen.

Generel planlægning + Idéer til hvordan vi bedst når ud med budskabet om kommende valg til forældrene. Aftalt på mødet i september: Forslag om at gennemføre valget ved skolefesten.

Skolebestyrelsen skriver et indlæg i Mejdalbladet om valget med billeder. Det nævnes i alle videoer i dette skoleår. Alle medlemmer udbreder budskabet og fortæller vidt og bredt om muligheden for at deltage i en spædende udvikling.

 • Uge 8 – 11:
 • Hvordan skal valgperioden være – 2 år eller 4 år?
 • Vedtaget: Der er valg hvert andet år.
 • Der laves en video med forældrerep.. Her gøres opmærksom på, hvilke opgaver, der varetages af skolebestyrelsen m.m.
 • Der laves evt. et forum, hvor man kan stille spørgsmål – enten ved fysisk fremmøde eller virtuelt.
 • HH er formand for valgbestyrelsen
 • Ved næste møde den 2. marts ser vi på den næste periode uge 11 – 12.
 • Vi skal finde et medlem til bestyrelsen fra erhverv eller forening

Næste møde flyttes til 2. marts.

Er der andre regler for kirken end for andre ”foreninger”/intersseorganisationer?

Idé: Kan vi som skole udvikle på ”spor” i slutningen af mellemtrinnet/overbygning – særligt sprogklasse eller andre ”interesse”-klasser?

Referent: MK