Referat 21. januar 2021

21. januar kl. 19.00-21.00. Afbud: Klaus.

Referat

a) Nyt fra skolen

Ved hjemsendelsen er der lagt op til, at alle skal følge skemaet i hjemmeskolen. De yngste var de første to uger ikke så meget på - 0. klasse slet ikke.

I starten af uge 3 er alle nu på - de yngste …begrænset.

Der er kommet lidt blandet feedback fra forældre. Nogle har fundet det tilpas – nogle har fundet det for lidt på Teams – andre for meget.

På skolen har vi forsøgt at få nødundervisning/nødpasning til at fungere, så alle trives og får et acceptabelt udbytte af undervisningen.

På Halgård Skole ligger vi højt i antallet af elever, der undervises på skolen. Det har været lidt en udfordring at få synkroniseret, så pæd. og lærere på skolen har kunnet understøtte lærernes arbejde.

Vi har i øjeblikket syv elever på mellemtrinnet, som har brug for at være på skolen, hvor de kan få hjælp fra en lærer.

HH og MK har i uge to ringet rundt til alle medarbejdere for at høre, hvordan det er gået.

I uge tre deltager HH og MK i alle kerneteammøder og følger op på dagligdagen i de forskellige klasser.

De fleste teams giver udtryk for, at det går rigtig godt. Langt de fleste børn klarere det fantastisk, og teams’ene får fulgt godt op på de børn, der er meget udfordrede.

Der tilbydes stadig AKT-samtaler, hvis forældre og børn ønsker det.

Der følges stadig op på trivslen hos særlig sårbare børn.

Flere melder ind, at det kan være hårdt at være i hjemmeskole - måske især for de yngste.

Ros til lærerne for en god tilrettelæggelse - gode planer.

Vigtigt at møde ind på Teams for, at børnene møder hinanden.

Der er også ønske om mere på for 2. klasse - børnene er glade for at være på Teams.

Aflysninger:

Svært at tænke alternativer, når vi ikke er opå skolen.
Uge seks + trindage i uge seks aflyses.
Skolefesterne aflyses – forberedelsesdage anvendes til klassedage.
Vinterfrokost laves evt. Som en forårsfrokost el.lign.
Lysfest er ikke helt lukket – vi forsøger at tænke alternativt.

Indskrivningen er lukket.

66 elever er indmeldt – det bliver tre klasser. Der kommer sandsynligvis et par ekstra.

Nanna skal snart på barsel. Amalie, der lige nu vikarierer for Lene Mortensen, har sagt ja tak til Nannas barselsvikariat.

Henriette har fået forlænget sit vikariat til uge 7.

I forhold til budgettet kommer det på dagsorden til næste møde.

Vi har fået lov til at overfører et overskud på mere end de 3 %.

Der er blevet investeret i forskellige ting i efteråret:

Møbler er udskiftet i de klasser med de ældste back-up-borde.
N/T er blevet renoveret
Gulvtæpper i A-huset er fornyet
Nye møbler i håndværk og design
Der er blevet ordnet gulve på kontorerne

b) Nyt fra SFO

Ca. 40 børn i nødundervisning og nødpasning hver dag

Pædagogerne arbejder to dage om ugen på skolen – tre dage hjemme. De skal også alle lave relationsarbejde på nettet med klasserne.

Der er gjort opmærksom på overfor forældrene, at man ikke skal have dårlig samvittighed over at sende børn i nødpasning/undervisning.

Mål- og indholdsbeskrivelse bliver forberedt af en mindre gruppe. Nu skal det på personalemøde og i ledelsen. Siden kommer det på skolebestyrelsesmøde.

Ros fra forældre i forbindelse med, at pædagogerne også er på Teams med børnene.

Henriette redegør for de retningslinjer, der er fra ministeriet ang. timefordeling på de forskellige årgange.

Ændringer m.h.t. indførelse af håndværk og design på 3. årgang, billedkunst på 5. årgang. To lektioner i madkundskab i stedet for tre.

Planen har været i høring hos lærerne.

Skolebestyrelsen godkender planen, så der arbejdes videre ud fra den.

Der har været henvendelse til kommunens afdeling for teknik og miljø. Spørgsmålet er, hvem der skal betale for ændring af trafikforholdene. Thomas fra teknik og miljø lavede en skitse/plan for forandring af forholdene omkring skolen – dog uden, at det er ideelt.

Grusparkeringspladser er svære at styre - på vores grusplads er der ikke plads til personaleparkering.

Alle forslagene ligger indenfor skolens område - og dermed skal skolen betale for det, der skal ske.

Alle problemfelter er beskrevet og sendt til skoleforvaltningen (Susanne Ebdrup og Peter Mikkelsen), som opfordres til at gå i proces med skolen.

Ref. Minna Kristensen