Forventninger til den studerende

Forventninger til den studerende på Halgård Skole og SFO

Vi forventer at:

  • Den studerende har ansvaret for egen praktik (med støtte fra vejlederen)
  • Den studerende har et stabilt fremmøde og møder til tiden
  • Den studerende har et fast punkt til personalemøderne
  • Den studerende opdaterer sit portfolio på et ugentligt basis
  • Det er den studerendes ansvar at have dagsorden og referat klar til vejledningstimerne i behørig tid
  • Den studerende har gjort sig tanker om sine færdighedsmål forud for første vejledningstime
  • Den studerende bruger vejledningstimerne til at reflektere over egen praksis i samarbejde med sin vejleder
  • Den studerende er nysgerrig på mange dele af skolens og SFO’ens virke og er interesseret i at prøve kræfter med disse